Այս Դ Եղն Ուղղակի Հրաշքներ Է Գործում , Բո Ւժում Է Ցանկացած Վ Երք, Օգնում Է Անգամ Հա Րբուխի Դեպքում ,Այս Մասին Ձեզ Չեն Ասի Ոչ Մի Դե Ղատանը

Լև ոմեկոլը հզոր դե ղամիջոց է, բայց ձեզ դրա մասին չեն պատմի դե ղատանը Ահա այն դեպքերը, երբ Լևոմեկոլ քսուքը շատ օգտակար է ձեզ համար: 1) Տարբեր աստիճանի ա յրվածքներ Լևո մեկոլը լավ մաքրում է այ րված վերքը մա հա ցած հյո ւսվածքից: Ահա, թե ինչպես ճիշտ մշ ակել վե րքի մա կերեսը: Նախ լվանալ ա յրվածքը սառը ջրով, քսել քսուքը ստ երիլ թանզ իվի վրա, դնել այն վերքի մակերեսին, ամեն օր վի րակապ անել, ա յրվածքը մշակեք քսուքով մինչև ամբողջական ապա քինումը։

Փոքր կենցաղային այ րվածքների դեպքում բո ւժման ընթացքը սովորաբար տևում է 5-ից 14 օր: 2) Թա րախային վերքեր և խո ցեր մ աշկի վրա Լև ոմեկոլը կարող է բո ւժել ցանկացած վերք՝ մի ջատների խա յթոցներ, կտրվածքներ, քե րծվածքներ և այլն: Եթե վե րքը չի թար ախոտել, ապա մշակեք տո ւժած տարածքը 3% ջրա ծնի պեր օքսիդով և

բժ շկական սպ իրտով, քսեք Լ ևո մեկոլը անմիջապես վե րքի մակերեսին, անհրաժեշտության դեպքում ծածկեք մշակված տեղը թանզիվով և վիրակապով, մշակեք օրը մեկ անգամ, մինչև վերքը լավանա։ Եթե վե րքը թար ախոտել է, ապա նախ հեռացրեք այն ամենը, ինչ առանձնանում է վ երքից, բամբակյա թ անզիվի թրջոցներով,

որոնք թրջվել են հակաս եպտիկով, այնուհետև տեղադրեք Լև ոմեկոլը անմիջապես վե րքի մեջ, ծածկեք այն վերևից թան զիվային անձեռոցիկով, որը նույնպես թաթախված է քսուքով, եթե թա րախը շատ է, ապա օրը մի քանի անգամ փոխեք վ իրակապը, վե րքը մշակեք Լև ոմեկոլով, մինչև թար ախը դադարի։ 3) Լև ոմեկոլը սինո ւսիտի և ականջի հի վանդության ժամանակ :

Եթե դուք ունեք քր ոնիկական հա րբուխ, քսեք քթի անցքերին բամբակ, որի վրա կա Լև ոմեկոլ, օրական 1-2 անգամ։ Եթե փորձում եք բո ւժել սինո ւսիտը, ապա թա նզիվով Տուրունդա պատրաստեք, առատ թրջեք քսուքով և մտցրեք քթի անցքերի մեջ։ Այնուհետև պառկեք, գլուխը հետ թեքեք և մնացեք այս դիրքում մոտ 30 րոպե։ Պրոցեդուրայից հետո դրանք հեռացրեք քթից, պրոցեդուրան կատարեք օրվա ընթացքում 3-4 անգամ։

Բո ւժման կուրսը 5-7 օր է։ Ողողեք ձեր քիթը աղաջրով կամ սովորական ֆիզիոլո գիական լո ւծույթով, նախքան տ ուրո ւնդաներ դնելը: Լև ոմեկոլով ներծծված նույն տուրո ւնդաները կարող են օգտագործվել արտաքին լսողական անցուղու թարա խակալման կամ թա րախային բո րբոքման դեպքում։ Դուք կարող եք դրանք թողնել ձեր ականջում ամբողջ գիշեր: Բո ւժման կուրսը տևում է 5-10 օր։

Լև ոմեկոլը հզոր դե ղամիջոց է, բայց ձեզ դրա մասին չեն պատմի դե ղատանը Ահա այն դեպքերը, երբ Լևոմեկոլ քսուքը շատ օգտակար է ձեզ համար: 1) Տարբեր աստիճանի ա յրվածքներ Լևո մեկոլը լավ մաքրում է այ րված վերքը մա հա ցած հյո ւսվածքից: Ահա, թե ինչպես ճիշտ մշ ակել վե րքի մա կերեսը: Նախ լվանալ ա յրվածքը սառը ջրով, քսել քսուքը ստ երիլ թանզ իվի վրա, դնել այն վերքի մակերեսին, ամեն օր վի րակապ անել, ա յրվածքը մշակեք քսուքով մինչև ամբողջական ապա քինումը։

Փոքր կենցաղային այ րվածքների դեպքում բո ւժման ընթացքը սովորաբար տևում է 5-ից 14 օր: 2) Թա րախային վերքեր և խո ցեր մ աշկի վրա Լև ոմեկոլը կարող է բո ւժել ցանկացած վերք՝ մի ջատների խա յթոցներ, կտրվածքներ, քե րծվածքներ և այլն: Եթե վե րքը չի թար ախոտել, ապա մշակեք տո ւժած տարածքը 3% ջրա ծնի պեր օքսիդով և

բժ շկական սպ իրտով, քսեք Լ ևո մեկոլը անմիջապես վե րքի մակերեսին, անհրաժեշտության դեպքում ծածկեք մշակված տեղը թանզիվով և վիրակապով, մշակեք օրը մեկ անգամ, մինչև վերքը լավանա։ Եթե վե րքը թար ախոտել է, ապա նախ հեռացրեք այն ամենը, ինչ առանձնանում է վ երքից, բամբակյա թ անզիվի թրջոցներով,

որոնք թրջվել են հակաս եպտիկով, այնուհետև տեղադրեք Լև ոմեկոլը անմիջապես վե րքի մեջ, ծածկեք այն վերևից թան զիվային անձեռոցիկով, որը նույնպես թաթախված է քսուքով, եթե թա րախը շատ է, ապա օրը մի քանի անգամ փոխեք վ իրակապը, վե րքը մշակեք Լև ոմեկոլով, մինչև թար ախը դադարի։ 3) Լև ոմեկոլը սինո ւսիտի և ականջի հի վանդության ժամանակ :

Եթե դուք ունեք քր ոնիկական հա րբուխ, քսեք քթի անցքերին բամբակ, որի վրա կա Լև ոմեկոլ, օրական 1-2 անգամ։ Եթե փորձում եք բո ւժել սինո ւսիտը, ապա թա նզիվով Տուրունդա պատրաստեք, առատ թրջեք քսուքով և մտցրեք քթի անցքերի մեջ։ Այնուհետև պառկեք, գլուխը հետ թեքեք և մնացեք այս դիրքում մոտ 30 րոպե։ Պրոցեդուրայից հետո դրանք հեռացրեք քթից, պրոցեդուրան կատարեք օրվա ընթացքում 3-4 անգամ։

Բո ւժման կուրսը 5-7 օր է։ Ողողեք ձեր քիթը աղաջրով կամ սովորական ֆիզիոլո գիական լո ւծույթով, նախքան տ ուրո ւնդաներ դնելը: Լև ոմեկոլով ներծծված նույն տուրո ւնդաները կարող են օգտագործվել արտաքին լսողական անցուղու թարա խակալման կամ թա րախային բո րբոքման դեպքում։ Դուք կարող եք դրանք թողնել ձեր ականջում ամբողջ գիշեր: Բո ւժման կուրսը տևում է 5-10 օր։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: