Այս Թրջոցները Ուղղակի Հրաշքներ Են Գործում.Օգնում Է Ոտքերի Ցա Վի,Ներքին և Արտաքին Ծանր Կապտ Ւկների, Գա Նգրենաների, Ց Աների Ժամանակ

Աղի թրջոցը գործում է տեղում՝ միայն հի վանդ օր գանի կամ մարմնի մի մասի վրա։ Քանի որ հեղուկը ներծծվում է ենթամա շկային շերտից, ավելի խորը շերտերից հյո ւսվածքային հեղուկը բարձրանում է դրա մեջ՝ իր հետ տանելով բոլոր հարո ւցիչները՝ մանրէն եր, վիրո ւսներ և օր գանական նյութեր:Այսպիսով, հ իվանդ օր գանիզմի հյո ւսվածքներում վի րակապի գործողության ժամանակ հեղուկը թարմացվում է, ախ տածին գործոնը մաքրվում է, և, որպես կանոն, վերանում է պաթո լոգիական պրոցեսը։

1. Վերցրեք 1 լիտր եռացրած, ձյան կամ անձրեւի կամ թորած տաք ջուր։ 2. 1 լիտր ջրի մեջ լցնել 90 գ կերակրի աղ (այսինքն՝ 3 ճաշի գդալ առանց վերևի)։ Մանրակրկիտ խառնել։ Ստացվել է 9% աղի լուծույթ։ 3. Վերցրեք 8 շերտ բամբակյա շղարշ, լցրեք լուծույթի մի մասը և մեջը պահեք 8 շերտ շղարշը 1 րոպե։ Թեթև քամեք, որպեսզի այն չկաթի։ 4. Ցա վոտ տեղում քսել 8 շերտ շղարշ։ Համոզվեք, որ մի կտոր մաքուր գառան բուրդ դնեք վերեւում:

Դա արեք քնելուց առաջ։ 5. Ամեն ինչ վի րակապեք բամբակյա կտորով կամ վի րակապով, առանց պոլիէ թիլենային բարձիկներ օգտագործելու։ Պահել մինչև առավոտ։ Հեռացրեք ամեն ինչ առավոտյան: Եվ կրկնեք հաջորդ գիշեր: Այս զարմանալիորեն պարզ բաղադրատոմսը բուժում է բազմաթիվ հիվ անդություններ, ողն աշարից տ ոքսինները տեղափոխում է մա շկ և սպ անում բոլոր վարա կները: Բո ւժում է ներքին արյո ւնազեղումները, ներքին և արտաքին ծանր կապտո ւկները, ներքին ուռո ւցքները, գա նգրենաները, ցա ները,

հո դային պարկերի բո րբոքումները և մարմնի այլ բ որբոքային պրո ցեսները։ Իմ ընկերներից և ընտանիքից մի քանիսը փ րկել են իրենց՝ օգտագործելով այս բաղադրատոմսը: — ներքին արյո ւնահոսություն — թո քերի վրա ծանր կապտո ւկից — ծնկահ ոդի պ արկի բո րբոքային պրոցեսներից — ար յան թո ւնավորումից — ոտքի արյո ւնահոսության հետևանքով մ ահից՝ դա նակահարության խորը վե րքով. — ար գանդի վզ իկի մ կանների կատարալ բո րբոքումից

Աղի թրջոցը գործում է տեղում՝ միայն հի վանդ օր գանի կամ մարմնի մի մասի վրա։ Քանի որ հեղուկը ներծծվում է ենթամա շկային շերտից, ավելի խորը շերտերից հյո ւսվածքային հեղուկը բարձրանում է դրա մեջ՝ իր հետ տանելով բոլոր հարո ւցիչները՝ մանրէն եր, վիրո ւսներ և օր գանական նյութեր:Այսպիսով, հ իվանդ օր գանիզմի հյո ւսվածքներում վի րակապի գործողության ժամանակ հեղուկը թարմացվում է, ախ տածին գործոնը մաքրվում է, և, որպես կանոն, վերանում է պաթո լոգիական պրոցեսը։

1. Վերցրեք 1 լիտր եռացրած, ձյան կամ անձրեւի կամ թորած տաք ջուր։ 2. 1 լիտր ջրի մեջ լցնել 90 գ կերակրի աղ (այսինքն՝ 3 ճաշի գդալ առանց վերևի)։ Մանրակրկիտ խառնել։ Ստացվել է 9% աղի լուծույթ։ 3. Վերցրեք 8 շերտ բամբակյա շղարշ, լցրեք լուծույթի մի մասը և մեջը պահեք 8 շերտ շղարշը 1 րոպե։ Թեթև քամեք, որպեսզի այն չկաթի։ 4. Ցա վոտ տեղում քսել 8 շերտ շղարշ։ Համոզվեք, որ մի կտոր մաքուր գառան բուրդ դնեք վերեւում:

Դա արեք քնելուց առաջ։ 5. Ամեն ինչ վի րակապեք բամբակյա կտորով կամ վի րակապով, առանց պոլիէ թիլենային բարձիկներ օգտագործելու։ Պահել մինչև առավոտ։ Հեռացրեք ամեն ինչ առավոտյան: Եվ կրկնեք հաջորդ գիշեր: Այս զարմանալիորեն պարզ բաղադրատոմսը բուժում է բազմաթիվ հիվ անդություններ, ողն աշարից տ ոքսինները տեղափոխում է մա շկ և սպ անում բոլոր վարա կները: Բո ւժում է ներքին արյո ւնազեղումները, ներքին և արտաքին ծանր կապտո ւկները, ներքին ուռո ւցքները, գա նգրենաները, ցա ները,

հո դային պարկերի բո րբոքումները և մարմնի այլ բ որբոքային պրո ցեսները։ Իմ ընկերներից և ընտանիքից մի քանիսը փ րկել են իրենց՝ օգտագործելով այս բաղադրատոմսը: — ներքին արյո ւնահոսություն — թո քերի վրա ծանր կապտո ւկից — ծնկահ ոդի պ արկի բո րբոքային պրոցեսներից — ար յան թո ւնավորումից — ոտքի արյո ւնահոսության հետևանքով մ ահից՝ դա նակահարության խորը վե րքով. — ար գանդի վզ իկի մ կանների կատարալ բո րբոքումից

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: