5 կարևոր պատճառ, որ տանը փողը պետք է լինի և պետք է տնօրինի կինը․․․ՍԱ պետք է իմանան բոլոր տղամարդիկ

5 կարևոր պատճառ, որ տանը փողը պետք է լինի և պետք է տնօրինի կինը․․․ՍԱ պետք է իմանան բոլոր տղամարդիկ։Վեդայական
աստղագուշակներն ասում են, որ ընտանիքի բարգավաճման համար շատ կարևոր է, որ տղամարդու վա ստակած գումարը լինի
կնոջ տրամադրության տակ։

Ինչո՞ւ կինը և ինչպե՞ս է դա օգնում բարելավել ամբողջ ընտ անիքի բարեկեցությունը:Կնոջը փող տալու հինգ պատճառ

1. Վեդայական աստղագուշակության համաձայն՝ կինը առատության և բարգավաճման աստվածուհի Լակշմիի դրսևորումն է, ուրե
մն թող ամբողջ առատությունն ու բարգավաճումը, որին հասնում է տղամարդը, լինի իր աստվածուհու ձեռքում:

2. Նույնիսկ հին իմաստուններն են նկատել՝ երբ մարդը փող ունի, նա շատ է մտածում դրանց մասին և դա խա նգարում է նրան վաս
տակել։ Տղամարդկանց պետք է լուսավոր գլուխ, պարզ միտք և սթափ միտք, այլ ոչ թե փողով պղտորված միտք:

3. Երբ տղամարդը տնօրինում է փողը, նրա կինը, չիմանալով գումարի չափի մասին, ցանկանում է, որ նա ավելի շատ գումար ծախ
սի իր վրա։Ոչինչ չստանալով՝ կարծում է, որ ամուսինը ստ որ ու ագահ է։ Երբ ընտանեկան բյուջեն ընկնում է կնոջ ձեռքը, ապա ըն-
տանիքում սկսվում է իրական կարգուկանոն և ողջամիտ խնայողություններ, քանի որ կինը հոգեբանորեն այլևս չի կարող իրեն շատ
բան թույլ տալ, քանի որ նրան հանձնարարված է գումար պահել և խելամտորեն տնօրինել այն։

4. Կինը ենթարկվում է փող գրավելու հատուկ մոգության։ Նա գիտի, թե ինչպես ճիշտ վարվել փողի էներգիայի մակարդակում: Կա-
նանց մեծ մասն ավելի մաքուր և կազմակերպված է, քան տղամարդիկ, ինչը նշանակում է, որ ընտանեկան բյուջեում միշտ կարգու-
կանոն կլինի և փողը դա սիրում

5. Երբ կինը փող է ծախսում, նա դա անում է շատ բնական: Միևնույն ժամանակ նա դառնում է ավելի երջանիկ և ինքնավստահ՝ եր-
ջանկացնելով նաև իր տղամարդուն։

5 կարևոր պատճառ, որ տանը փողը պետք է լինի և պետք է տնօրինի կինը․․․ՍԱ պետք է իմանան բոլոր տղամարդիկ։Վեդայական
աստղագուշակներն ասում են, որ ընտանիքի բարգավաճման համար շատ կարևոր է, որ տղամարդու վա ստակած գումարը լինի
կնոջ տրամադրության տակ։

Ինչո՞ւ կինը և ինչպե՞ս է դա օգնում բարելավել ամբողջ ընտ անիքի բարեկեցությունը:Կնոջը փող տալու հինգ պատճառ

1. Վեդայական աստղագուշակության համաձայն՝ կինը առատության և բարգավաճման աստվածուհի Լակշմիի դրսևորումն է, ուրե
մն թող ամբողջ առատությունն ու բարգավաճումը, որին հասնում է տղամարդը, լինի իր աստվածուհու ձեռքում:

2. Նույնիսկ հին իմաստուններն են նկատել՝ երբ մարդը փող ունի, նա շատ է մտածում դրանց մասին և դա խա նգարում է նրան վաս
տակել։ Տղամարդկանց պետք է լուսավոր գլուխ, պարզ միտք և սթափ միտք, այլ ոչ թե փողով պղտորված միտք:

3. Երբ տղամարդը տնօրինում է փողը, նրա կինը, չիմանալով գումարի չափի մասին, ցանկանում է, որ նա ավելի շատ գումար ծախ
սի իր վրա։Ոչինչ չստանալով՝ կարծում է, որ ամուսինը ստ որ ու ագահ է։ Երբ ընտանեկան բյուջեն ընկնում է կնոջ ձեռքը, ապա ըն-
տանիքում սկսվում է իրական կարգուկանոն և ողջամիտ խնայողություններ, քանի որ կինը հոգեբանորեն այլևս չի կարող իրեն շատ
բան թույլ տալ, քանի որ նրան հանձնարարված է գումար պահել և խելամտորեն տնօրինել այն։

4. Կինը ենթարկվում է փող գրավելու հատուկ մոգության։ Նա գիտի, թե ինչպես ճիշտ վարվել փողի էներգիայի մակարդակում: Կա-
նանց մեծ մասն ավելի մաքուր և կազմակերպված է, քան տղամարդիկ, ինչը նշանակում է, որ ընտանեկան բյուջեում միշտ կարգու-
կանոն կլինի և փողը դա սիրում է:

5. Երբ կինը փող է ծախսում, նա դա անում է շատ բնական: Միևնույն ժամանակ նա դառնում է ավելի երջանիկ և ինքնավստահ՝ եր-
ջանկացնելով նաև իր տղամարդուն։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: