Սիրելի կանա՛յք, հրաժարվեք ՍՐԱՆԻՑ, ամբողջ աշխարհում հազարավոր բժիշկներ միաբերան ասում են, որ վնասակար է առողջության համար․․․

Սիրելի կանա՛յք, հրաժարվեք ՍՐԱՆԻՑ,ամբողջ աշխարհում հազարավոր բժիշկներ միաբերան ասում են,որ վնասակար է առողջութ-յան համար․․․

Գել-լաքը ինքնուրույն չի չորանում, ուստի եղունգները չորացնում են ուլտրամանո ւշակագույն լույսի ներքո, չորացման ժամանակ լա-
քը «հալվում է» եղունգների վերին շերտի վրա։Լաքը հեռացվում է բնական է եղունգների այս վերին շերտի հետ միասին:Մասնագետ-
ները միաբերան ասում են, որ գել լաքով երկու մատնահարդարումից հետո 3-ամսյա ընդմիջում է պահանջվում։Կոտրված եղունգնե-
րը այն ամենը չեն, ինչ դուք պետք է իմանաք գել լաք քսելիս, կան նաև մի քանի այլ կարևոր գործոններ:

Լամպի ուլտրամանո ւշակագույն լույսը, որով չորանում է գել լաքը, շատ ա գրեսիվ է մա շկի համար, ավելի լավ է օգտագործել մա շկը
պաշտպանող հատուկ ձեռնոցներ, հատկա պես կարևոր է նրանց համար, ովքեր ձեռքերին խալեր ունեն։ Ուլտրամանո ւշակագույն
լույսը կարող է նույնիսկ այ րվածքներ առա ջացնել, իսկ վա տագույն դեպքում՝ մա շկի քաղցկեղ։

Եղունգների վրա կա առնվազն 3 շերտ և հիմնականում նույնիսկ ավելի քան 4-5 շերտ, քանի որ լաքի հետ միասին օգտագործվում են
նաև հիմքը և վերևը,ինչի հետևանքով եղունգները բավարար օդ չեն ստանում և այն չորանում է,ինչը նաև կոտրում և շերտավորում է եղունգները։ Լաքը հեռացնելու համար օգտագործվում է հատուկ միջոց և ինչպես երևի արդեն գիտեք, բամբակով լուծույթ քսելը
բա-վարար չէ, այս ագ րեսիվ լուծույթը պետք է պահել փայլաթիթեղի տակ, այն տաքանում է և ներծծվում, պատկերացրեք, թե ինչ-
պես է սրանից տո ւժում եղունգների թիթեղը։

Չեմ վիճում, գեղեցկությունը զո հեր է պահանջում… Բայց եթե չես կարող երեք ամիս ընդմիջումներ անել, ապա այլ կերպ խնամիր ե-
ղունգներդ։ Մեթոդը բավականին հեշտ է, բայց արդյունավետ, ճիշտ սնվեք, ձեր սննդակարգում ավելացրեք ավելի շատ յուղոտ ձուկ,
ձու և պանիր։Ձեզ անհրաժեշտ են նաև վի տամիններ՝ երկաթ, ցի նկ, վի տամին C։Եթե որոշել եք ընդմիջել, ապա լաքը հեռացնելուց
հետո կարճ կտրեք եղունգները, տնային գործերը ձեռնոցներով արեք, գոնե առաջին 2-3 շաբաթը։ Ամեն օր յուղ քսեք եղունգի և կու-
տիկուլայի վրա, կարող եք օգտագործել ժոժոբայի, ծիրանի և ձիթապտղի յուղ։Դուք կարող եք ծածկել ձեր եղունգները սպիտակուցային կոմպլեքսով լաքերով։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: