Այն, ինչ նա տեսավ տղամարդը, լիովին զրկեց նրան քնից…

Ուշ գիշերին շենքի առաջին հարկում ապրող տղամարդը դուրս եկավ շքամուտք ծխելու. Այն, ինչ նա տեսավ այնտեղ, լիովին զրկեց
նրան քնից․․․Մուտքի մոտ մի գեղեցիկ մանուշակագույն մանկասայլակ կար, և մեջը փոքրիկ երեխա էր քնած: Սերգեյը (այդպես էր
երիտասարդի անունը) որոշեց,որ նորածնի ծնողները պետք է մոտակայքում լինեն ինչ-որ տեղ:Բայց բակում մութ էր,քանի որ վերջին
լապտերը կոտ րվել էր երկու շաբաթ առաջ: Նա արդեն ավարտել էր ծխախոտը, և երեխայի ծնողներից ոչ ոք չէր ներկայացել: Տղա-
մարդը նորից նայեց մանկասայլակին և հարցրեց այնտեղ քնած փոքրիկին.

«Դե, ո՞ւր է մայրիկդ»: Բնականաբար, պատասխան չկար: Սերգեյը շփոթվեց. Նա ընդհանրապես չգիտեր ինչ անել:Բացի այդ, Սերգե-
յը դեռ չէր հավատում, որ մայրը կարող է իր երեխային թողնել ճակատագրի ողորմածությանը:Որոշ ժամանակ մտածելուց հետո Սեր-
գեյը, այնուամենայնիվ, վերադարձավ տուն և զանգահարեց ոս տիկանություն:Նրան ասացին, որ նա ապարդյուն է խու ճապ առաջ-
ացնում և, հավանաբար, նրա ծնողները պարզապես ինչ-որ տեղ են գնացել: Սերգեյը սպասեց եւս կես ժամ: Հետո երեխան արթնա-
ցավ, սկսեց բարձրաձայն գո ռալ: Սերգեյը չգիտեր ինչ անել:

Նա փորձեց օրորել մանկասայլակը, բայց երեխան էլ ավելի ուժեղ գո ռաց: Հետո նա որոշեց արթնացնել մեկ ուրիշին: Քնկոտ հարեւ-
անները երկար ժամանակ չէին հավատում, որ երեխան լքված է: Նրանք շրջեցին ամբողջ բակում ՝ երկար գո ռալով: Սերգեյը կրկին
զանգահարեց ոս տիկանություն, որտեղ նրան տվեցին մանկական հի վանդանոցների և ման կատների մի քանի հեռախոս: Բնակա-
նաբար, որ բանոցում ոչ ոք հեռախոսազանգերին չէր պատասխանում (արդեն գիշերվա ժամը երեքն էր):

Բոլոր մանկական հիվան-դանոցներում մանրամասն բացատրեցին նրան, որ իրավունք չունեն առանց ծնողների կամ առանց համա-
պատասխան փաստաթղթերի երեխաներ ընդունել և խորհուրդ տվեցին զանգահարել ոս տիկանություն: Փոքրիկը շարունակում էր
բարձր գո ռալ, և անհրաժեշտ էր շտապ ինչ-որ միջոցներ ձեռնարկել: Արդյունքում, Սերգեյը և տան մի քանի այլ բնակիչներ որոշեցին
մանկասայլակը երեխայի հետ տուն տանել մինչ առավոտ և փորձել հանգստացնել երեխային:

Երեխան շատ փոքր էր: Ամենազարմանալին այն էր, որ մանկասայլակում կար մի տոպրակ, որտեղ անհրաժեշտ էր ամեն ինչ: Վեր-
մակ, տաք կոմբինեզոններ, բարուրներ, մի քանի կոստյումներ, շշեր, կաթնային խառնուրդ և նույնիսկ մանկական օճառ:Ըստ ամե-
նայնի, ինչ-որ մեկը հատուկ երեխայի համար պայուսակ էր հավաքել: Ավելին, այս նորած նի ծնողները, դատելով սայլից, մանկական
հագուստից և սնունդից, աղքատ չէին:Ավելի ճիշտ ՝ շատ հարուստ էին:Երեխայի աջ ձեռքին (հի վանդանոցի պիտակի փոխարեն)
թաշկինակ էին կապել ՝ ծննդյան տարեթվով, քաշով և հասակով:

Իսկ ներքևում գրություն կար, որ երեխան լիովին առո ղջ է: Դատելով տվյալներից ՝ երեխան ընդամենը երկու շաբաթական էր: Երե-
խային կերակրեցին և նա անմիջապես քնեց:Առավոտյան երեխան եւս մեկ անգամ արթնացավ՝ քաղցը հագեցնելու համար: Մինչդեռ
հարևանները դժգոհում էին երեխայի ծնողների պահվածքից՝ ինչ-որ մեկը կատակով ասաց, որ գուցե սա Սերգեյի ապօ րինի որդին
է, որին ուղարկել են իր մոտ:Առավոտյան մանկան տան ներկայացուցիչներն ու ոս տիկանության աշխատակիցները եկան նորած նի
մոտ:

Հարեւանները կատակով ցանկություն հայտնեցին երեխային իրենց մոտ պահել, բայց նրանց լուրջ տոնով ասացին, որ պոտենցիալ
որ դեգրող ծնողները հերթ են կանգնում առո ղջ երեխաների համար և սպասում են մի քանի տարի: Ինչպես ցույց տվեց հետագա բժ
շկական զն նումը, երեխան իսկապես պարզվեց, որ բացարձակապես առողջ է և նույնիսկ չի մր սել փողոցում երկար մնալուց: Դատե
լով պոր տալարի վիճակից ՝ նրա ծնունդը տեղի է ունեցել կա՛մ հի վանդանոցում, կա՛մ փորձառու մանկաբար ձուհու ղեկավարութ-
յամբ: Ծնողներից մեկը (և, հնարավոր է, երկուսն էլ) կովկասյան ազգության ներկայացուցիչ է: Բնականաբար, այլևս չկան տվյալներ
(բացառությամբ բժ շկական հետազոտությունների), որոնք կապում են նորած նին նախկին ծնողների հետ, և դժվար թե դրանք գտն-
վեն:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: